IBB kurzusok

Az IBB, az Ibrahim Badamasi Babangida Egyetem Nigéria egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb egyeteme, mely a 2005/2006-os akadémiai évben kezdte meg a képzést, s a környező országok diákjait is fogadva, igazi multikulturális intézménnyé vált. Az oktatási feltételek mind afrikai, mind nemzetközi szinten nagyon jók, az oktatás tevékenysége magas színvonalú. A tanárok képesítése magas színvonalú, s így képesek arra, hogy ezt a tudást átadják a hallgatóiknak.

Az IBB négy egyetemi karral rendelkezik, ezeken változatos oktatás folyik. A négy kar a Mezőgazdaság-tudományi Kar, az Alkalmazott- és Természettudományi Kar, a Tanári- és Szépművészeti Kar, a Vezetőképző- és Társadalomtudományi Kar.

Mezőgazdaság-tudományi Kar

A Mezőgazdaság-tudományi Kar öt tanszékből áll, ezek a Mezőgazdasági Tanszék, az Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tanszék, a Növényvédelmi Tanszék, az Állattudományi Tanszék, illetve a Mezőgazdaságkutató- és Fejlesztő Tanszék. A tanszéken főleg a mezőgazdaságot és társtudományait oktatják, s olyan szakembereket képeznek fel, akik ezeken a területeken kívánnak a jövőben dolgozni.

Alkalmazott- és Természettudományi Kar

Az Alkalmazott- és Természettudományi Kar hat tanszéke a Biológiatudományi Tanszék, a Kémiai Tanszék, a Sporttudományi Tanszék, a Geográfiai- és Geológiai Tanszék, a Matamatika- és Számítógéptudományi Tanszék, illetve a Fizikai Tanszék. Ez az egyik legnehezebb tanszék, hiszen a természettudományi oktatás szerte a világon a legmagasabb szintű oktatási formák közé tartozik.

Tanári- és Szépművészeti Kar

A Tanári- és Szépművészeti Kar hat tanszékből áll, melyek az Arab- és Francia Tanszék, a Tömegkommunikációs Tanszék, a Felnőttoktatási és Továbbképző Tanszék, az Oktatáspszichológiai Tanszék, az Angol- és Lingvisztikai Tanszék, illetve a Történelem és Archelógia Tanszék. Itt a jövő oktatóit és nyelvészeit készítik fel, különös tekintettel a globalizmus által egyre inkább megkövetelt többnyelvűségre.

Vezetőképző- és Társadalomtudományi Kar

A Vezetőképző- és Társadalomtudományi Kar öt tanszéke a következő: a Szociológiai és Politikatudomány Tanszék, a Biztosítási és Kockázatelemzési Tanszék, a Közigazgatási és Vezetéstudományi Tanszék, az Üzleti Adminisztráció Tanszék, illetve a Közgazdaságtudományi Tanszék. A vezetőképzés minden állam kiemelt feladatai közé kell, hogy tartozzon, ennek megfelelően az IBB felelőssége nagy a jövő politikai- és gazdasági vezetőinek felkészítésében.